Van betekenis zijn en blijven

Freia Groep

Het beste uit jezelf halen

Een wereld die constant in beweging is, zorgt ervoor dat we steeds meer stil staan bij wat er echt toe doet. Van welke waarde zijn wij voor anderen, voor de organisaties waar wij voor werken en voor de samenleving waar wij deel van uitmaken? Freia gelooft dat elk mens van betekenis wil zijn en stelt mensen in staat het beste uit zichzelf te halen.

De opleidingsbedrijven van Freia bieden daarom betekenisvolle ontmoetingen en impactvolle ervaringen, die de nieuwsgierigheid van werkende mensen stimuleert en hun zelfbewustzijn vergroot, opdat ze uiteindelijk wijzer worden. En waardevoller. Voor zichzelf, voor anderen, voor hun organisatie en voor de samenleving.

Om zo van betekenis te zijn en te blijven.

Onze opleidingsbedrijven

Bekijk hier onze corporate video

“Wijsheid komt met de jaren”, wordt vaak gezegd. Maar die komt niet vanzelf. Wijsheid komt door oprecht nieuwsgierig te zijn naar jezelf, de ander, de context en de wereld. Zodat je met een andere blik nieuwe perspectieven kunt zien en nieuwe verbindingen kunt maken. Als wij daar vanuit Freia aan kunnen bijdragen, ben ik ervan overtuigd dat de wereld daar een stukje mooier van wordt.”

Eelco Themans,
Algemeen Directeur Freia

"Wees van betekenis"
Albert-Jan Postma
Founder

Anderen helpen zit in het DNA van Freia

Hij is niet als zijn vader, zegt hij met nadruk. Altijd strijd, altijd in gevecht. Harm Postma was een heethoofd, een driftkop, maar ook een mannetjesputter. Tot laat aan het werk en vroeg weer op. Hard voor zichzelf. Hard voor anderen ook.

Zoon Albert-Jan is anders van karakter, milder van aard. Hij, de oprichter en geestelijk vader van Freia, genoemd naar de zuivelfabriek in Veenwouden die zijn vader ooit kocht en die nu prijkt in het Openluchtmuseum in Arnhem, is beslist geen doetje.’’Zakelijk kan ik flinterhard zijn. Net als mijn vader wil ik ook winnen. Maar niet ten koste van alles. Ik hou niet van strijd. Dat gevecht verkortte mijn vaders leven.’’

Freia heeft hij in 1988 opgericht en zijn onderneming is na ruim 30 jaar geworden tot een groep van bijzondere opleidingsbedrijven die alle als doel hebben om het beste uit mensen halen. Kansen geven aan een ieder om zo een beter en wijzer mens te worden. Jezelf met kennis verrijken en tegelijk een verrijking zijn voor anderen en de wereld.’’ Als mens heb je de opdracht het beste uit jezelf te halen. Die passie wil ik aan anderen overbrengen. Breng iets tot stand. Wees van betekenis. Dat is mijn drive. Daarom is Freia mijn gedachtegoed. Ik wil langer dan ik zelf leef sporen nalaten. Geld, winst maken, beklemtoont hij, staat niet voorop. Freia moet allereerst het beste uit de mens halen. Moet vernieuwend zijn en iets belangrijks aan de wereld toevoegen. In elke deelnemer moet je kansen zien hoe hij of zij van meerwaarde wordt voor zichzelf en zijn omgeving. Freia moet impact hebben op het leven van mensen.’’

En voor de toekomst, wat zijn de tools om Freia leidend te laten blijven in het woud van opleidingen en trainingen? ’’Inventiviteit, creativiteit en lef. Dat moet de cultuur van Freia zijn en blijven, ook als ik er niet meer ben. Zakelijkheid en idealisme kunnen samen gaan. Dat heb ik proberen te bewijzen.’’

Heeft hij van zijn vader het strijdlustige; van zijn moeder erft hij het hulpvaardige. ’’Zij had de bijnaam AKVA, Altijd Klaar Voor Anderen. Anderen helpen zit in mijn DNA, dus ook in Freia.’’ Freia als zijn tweede ik.

Onze opleidingsbedrijven

Onze bijzondere opleidingsbedrijven bieden unieke programma’s aan die de nieuwsgierigheid van werkende mensen stimuleert en hun zelfbewustzijn vergroot, opdat ze uiteindelijk wijzer worden.

Comenius

Comenius nodigt executives uit tot reflectie op en verdieping van het eigen leiderschap. Met hen verkent Comenius de ‘andere kant van de medaille’ en de samenhang der dingen. Comenius is geënt op de principes van de klassieke, vakoverstijgende universiteit en beschouwt deze universitaire traditie als een bron van inspiratie en vernieuwing.

“Comenius heeft mij intellectuele en persoonlijke verdieping en uitdaging gebracht. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om rust te hebben in je eigen denken, voelen en handelen. Als je je openstelt voor anderen en wat je voelt. Dat benoemt zonder oordeel. Als je je bewust bent van wat voor jou leidende principes zijn. En opnieuw zonder oordeel het principe van de ander wilt ontdekken. Als je de zaken in verhouding ziet. En je ook afvraagt wat de betekenis kan zijn een jaar van nu. Ook als je zoektocht geen eenduidige verklaring biedt. Dan ben je wijs.”
Mirjam Swarte

comeniusleergangen.nl

AOG School of Management

AOG School of Management biedt leiders van morgen de mogelijkheid om hun visie te vormen, te veranderen én te verbreden. Middels unieke academische opleidingen met een vakoverstijgende blik en gericht op organisatievraagstukken die om een specifieke visie en leiderschap vragen. Om zo de vooruitgang voor te zijn.

"AOG School of Management heeft mij uitgedaagd om buiten de gebaande paden te denken en te handelen. Daar pluk ik nu nog iedere dag de vruchten van. Met het ontwikkelen van de venture wilde ik waarde toevoegen aan de aanpak van maatschappelijke problemen. Zo heb ik geparticipeerd in een initiatief in de landbouw, iets wat ik zonder AOG School of Management nooit gedaan zou hebben. Bijvoorbeeld in het denken over strategie. Je moet als directeur voortdurend de focus houden op de vraag hoe voeg ik waarde toe voor mijn organisatie? AOG School of Management heeft mij bagage gegeven om met dit soort vragen aan de slag te gaan."
Ina Huesken

aog.nl

TSM Business School

TSM Business School is een toonaangevend academisch opleidingsinstituut voor organisaties, professionals en senior managers die acteren in een (complexe) technologisch gedreven omgeving. TSM biedt een unieke combinatie van bedrijfskundige kennis, leiderschapsontwikkeling en praktische toepasbaarheid.

“Ik koos voor TSM Business School vanwege de unieke combinatie van innovatie, duurzaamheid en leiderschapsontwikkeling. Tijdens de opleiding heb ik geleerd beter te kijken én te luisteren, ook vanuit andere perspectieven. Hierdoor ben ik overtuigd dat de energietransitie alleen teweeg gebracht kan worden vanuit samenwerking. Niet alleen in het dagelijks contact met onze medewerkers, waarbij duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit van belang zijn, maar ook met andere bedrijven en maatschappelijke initiatieven.”
Bart-Jan Freriks

tsm.nl

IBO Qualified Business School

IBO Qualified Business School is ontstaan uit de ‘praktijk voor de praktijk’. Zij excelleert met een eigen-wijze en persoonlijke aanpak in het helpen groeien en ontwikkelen van professionals op zowel vakinhoudelijk als persoonlijk vlak. Vandaag geleerd, is vandaag toepasbaar in de praktijk.

“Bij IBO Qualified Business School werk je veel met anderen samen aan opdrachten. Je leert met onbekende mensen complexe opdrachten uitvoeren. Dat zijn dingen die je ook tegenkomt in je werk. Het is een leerzame uitdaging om je in de materie in te lezen en vervolgens uit te zoeken wat belangrijk is voor zo’n organisatie. Zo heb ik echt op een andere manier leren denken; vanuit kansen. Werken met de veranderingen die in de buitenwereld plaatsvinden. Kijken of je het zo kunt sturen dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor een bedrijf.”
Marko Terpstra

ibo.nl

Van Harte & Lingsma

Bij Van Harte & Lingsma worden mensen geholpen hun verborgen potentieel te ontdekken. Zodat zij goed tot hun recht komen. Hun kennis en creativiteit beter benutten. Zich op de juiste plek weten en de organisatie versterken.

“Ik volgde tal van vakinhoudelijke opleidingen, maar leerde mijn belangrijkste les tijdens een training bij Van Harte & Lingsma: mezelf zijn. Ik maakte kennis met mijn zachtere kant. Ik dacht dat ik moest leren om meer rekening te houden met anderen, maar ik ontdekte dat ik van mezelf al heel sensitief ben. Ik was alleen geforceerd met de inhoud bezig. Ik zeg nu wat ik zie en vertel hoe dat bij me binnenkomt. Als iemand onrustig wordt, of zijn gezicht vertrekt, vraag ik of er iets is. Dat benoemen zorgt voor een veel betere communicatie en relatie. Mezelf kwetsbaar opstellen gaat nu bijna vanzelf.”
Bryan Winkels

h-l.nl

Horizon Training en Ontwikkeling

Horizon Training en Ontwikkeling stimuleert mensen in organisaties om van betekenis te zijn en blijven. Zij brengen mensen en daarmee organisaties in beweging. Dat doen ze met een heldere focus op het te behalen resultaat en de individuele bijdrage van de medewerkers. Op deze manier wordt het lerend vermogen van mensen en organisatie vergroot. “Horizon heeft in de afgelopen 15 jaar ruim 600 trainees van PostNL in het Young Executive Program begeleid en getraind. Horizon-trainers komen snel tot de kern, zijn kundig, trainen persoonsgericht en nemen steeds de praktijksituatie als uitgangspunt. Ze ontzorgen je op alle fronten. Je hoeft ze nooit te vragen iets te borgen, of ergens achteraan te gaan. Dat werkt natuurlijk perfect en mis ik nog te vaak bij andere bureaus. Horizon T&O belichaamt voor mij nauwkeurigheid en grondigheid.” Joris Balkema

horizontraining.nl

NIVE Opleidingen

NIVE Opleidingen biedt impactvolle en vakinhoudelijke programma's aan voor financiële professionals. Programma’s waarbij financiële vraagstukken integraal benaderd worden, waardoor deelnemers niet alleen verbinding maken tussen de financiële inhoud, de strategie en inrichting van de organisatie, maar daarnaast ook gaan beschikken ook over de juiste vaardigheden en attitude.

“Dankzij NIVE Opleidingen ben ik nu een onmisbare strategische sparringpartner voor decision makers geworden binnen mijn organisatie. Als Manager Operations & Finance houd ik mij nu niet meer alleen bezig met cijfers, maar speel ik ook in op veranderende situaties binnen én buiten mijn organisatie.”
Geert Ottens

niveopleidingen.nl

Geoplan

Geoplan biedt cursussen en leergangen binnen het omgevingsrecht. Via uitwisseling en discussie met vakdocenten, die vaak aan wetten hebben meegeschreven en met de andere deelnemers ontwikkelen professionals inzicht en persoonlijke stevigheid om de kennis op een goede manier in te passen in de eigen praktijk.

“Geoplan zorgt ervoor dat je geïnformeerd wordt over de meest actuele vakinhoudelijk ontwikkelingen door zeer deskundige docenten en sprekers. Het geheel wordt boeiend en levendig geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Door de levendige discussies met de medecursisten tijdens de cursus wordt je gedwongen standpunten in te nemen.”
Frida Doets

geoplan.nl

Onze klanten

Deelnemers van de Freia-bedrijven zijn o.a. werkzaam bij:

Nieuws & inspiratie

Is iedereen gék geworden in coronatijd?

Het hele bedrijf naar de psycholoog

Daar zaten we dan vanaf half maart van dit jaar. Thuis te werken met gillende kinderen of juist met de muren die op ons af kwamen en alleen maar incidenteel contact met collega’s. Via Zoom. Totaal op jezelf aangewezen. Afgesneden van de zo heerlijk relativerende gesprekken bij het koffieapparaat en ook van de helende werking van cursussen en trainingen. Want de opleidingsbudgetten werden door veel organisaties in coronatijd direct op slot gedraaid. Met alle ellende van dien. Opleidingsconsortium Freia deed het anders. Zij stuurden juist hun hele personeelsbestand naar de psycholoog. Was iedereen daar gek geworden dan?

Eelco Themans, Algemeen Directeur Freia Groep en Nicolas Pop, Oprichter Fitch.

In tijden van voorspoed rijzen persoonlijke ontwikkelbudgetten de pan uit, maar lijkt de noodzaak voor persoonlijke ontwikkeling laag. In tijden van crisis neemt de psychische nood toe, maar behoren opleidingsbudgetten tot de eerste posten waar bedrijven op bezuinigen. Deze ontwikkelparadox was tijdens de eerste lockdown goed voelbaar voor alle opleidings- en trainingsbedrijven in Nederland. Al geboekte opleidingen en trainingen werden gecancelled of gingen deels online en het aantal boekingen kreeg een knauw. En ook voor de nabije toekomst zijn er bij veel opleidingsbedrijven zorgen. Ontwikkeling is immers niet het eerste waar bedrijven in tijden van krapte hun geld aan uitgeven. “Penny wise, pound foolish”, zo betoogt Eelco Themans, algemeen directeur van de Freia Groep, een groep van acht opleidingsbedrijven.

Quarantaine Coaching
Themans ging in zee met psychologenbureau Fitch, dat “Quarantaine Coaching” had ontwikkeld. Een dienstverlening die paste bij de noodzaak van werkgevers om te bezuinigen, maar tegelijkertijd aansloot bij de behoefte aan psychische ondersteuning van de medewerkers, juist nu. Het uitgangspunt van die coaching was: nu je aan de buitenwereld even geen zekerheid kunt ontlenen, moet je naar binnen keren om houvast te vinden. Het doel was, om in een beperkt aantal online coachingsmomenten de medewerker direct effect te bezorgen op welbevinden en functioneren.

Lees verder