Mobiliteitsregeling

Binnen Freia is er, voor specifieke functies, een mobiliteitsbudget van € 750,- per maand beschikbaar.

In deze categorie bepaal  je zelf de invulling van jouw budget waarbij geldt dat zakelijke kilometers à € 0,21 worden afgetrokken van het budget en vervolgens netto uitbetaald. Dit geldt ook voor kilometers voor woon-werkverkeer. Ook kosten voor andere vormen van vervoer (bijvoorbeeld OV of taxi) worden verrekend met het budget. Deze zakelijke kilometers worden dus maandelijks gedeclareerd. Het bedrag dat overblijft na aftrek van gedeclareerde kilometers wordt belast en uitbetaald. In deze categorie kan je alleen reizen met een gepersonaliseerde OV business card. Heb je een mobiliteitsbudget dan kun je geen gebruik maken van de business card op naam van het bedrijf. Wel kun je aan de fietsregeling meedoen.

Voorbeeld mobiliteitsbudget

Het maandbudget is € 750,-. Maandelijks worden er 2.500 kilometers gereden. Dit zorgt voor een netto uit te keren bedrag van 2.500 x € 0,21 = € 525,-. Dit bedrag trekken we af van het maandbudget, wat een restant bruto mobiliteitsbudget oplevert van € 225,-. Alleen over dat resterende bedrag wordt loonbelasting betaald.

Registratie van het model

Declaratie en registratie van de mobiliteitsregeling zal in Visma plaatsvinden en gaat aan de hand van de app Reisbalans. In deze app kun je je zakelijke kilometers registreren. Deze input wordt vervolgens gebruikt om het declareren sterk te vereenvoudigen en dus de administratieve, foutgevoelige rompslomp te verminderen. Uiteraard krijg je als gebruiker een instructie voor het gebruik van de app. Bij vragen kun je contact opnemen met de salarisadministrateur.