Freia

menu

opleidingsbedrijven

Geoplan

Regie in het publieke domein

De wetgeving op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening is aan verandering onderhevig. Nieuwe wetten of aanpassingen van bestaande wetten, maar ook ontwikkelingen en actualiteiten zijn voor professionals kennis van het kaliber “need to know”.

Tegelijkertijd voltrekt zich een transitie in dit publieke domein waarin verantwoordelijke professionals geacht worden proactief richting te geven aan maatschappelijke vraagstukken in de bebouwde omgeving en daarin een regiefunctie te vervullen.

Geoplan biedt al meer dan 35 jaar basis- en verdiepingscursussen en leergangen binnen het omgevingsrecht, voor zowel de publieke als de private sector. Via uitwisseling en discussie met vakdocenten, die vaak aan wetten hebben meegeschreven en met de andere deelnemers ontwikkelen professionals inzicht en persoonlijke stevigheid om de kennis op een goede manier in te passen in de eigen praktijk.

Van kennis naar wijsheid

contact

Bezoekadres

De Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden
T (088) 556 05 70

Studieadvies

T (088) 556 05 70
E info@geoplan.nl

Portfolio

Cursussen
Leergangen
Incompany en Maatwerk

Postadres

Postbus 48
3833 AC Leusden

Incompany office

Kristian Koster
T (088) 556 05 70
E kkoster@geoplan.nl

Website

www.geoplan.nl