Ontwikkelbeleid

Bij Freia Groep willen we dat medewerkers structureel de ruimte en mogelijkheden krijgen om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Daarom hebben we daar verschillende voorzieningen voor. Zo krijgt iedere medewerker een vrij te besteden ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Het kan zijn dat je daarnaast nog een andere opleiding volgt. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Je (persoonlijke) ontwikkelbehoefte als professional ligt vaak in het verlengde van je functie, maar het kan ook een totaal andere opleiding of training zijn. Te denken valt aan vakinhoudelijke cursussen/trainingen of opleidingen die je nodig hebt om up-to-date te blijven in je eigen vakgebied. Een ontwikkelbehoefte is persoonlijk. Iedereen is uniek met zijn of haar unieke talenten en dus is ook jouw individuele ontwikkelbehoefte uniek. Dat is waarom we maatwerk toepassen. Om gebruik te maken van het opleidingsbudget is een aantal voorwaarden van toepassing:

 • Je opleidingskeuze doe je in overleg met je leidinggevende;
 • De opleidingskeuze en de inhoud van de studieovereenkomst (zie hieronder) worden in overleg tussen jou en je leidinggevende bepaald en de afdeling Mens & Ontwikkeling heeft hierin een adviserende en faciliterende rol;
 • De afspraken worden vastgelegd in een studieovereenkomst. Hierin staat onder welke condities je de opleiding kunt volgen; zoals een eventuele terugbetalingsregeling, de reistijd, reiskosten, literatuur etc.;
 • Op interne opleidingen en trainingen van Comenius, AOG, TSM, NIVE, Emmius, Horizon en vanHarte&Lingsma is een kortingspercentage van 20% van toepassing.

Proces van aanvragen en voortgang opleiding

Je moet een gedegen motivatie hebben voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Er vindt altijd een gesprek plaats met je leidinggevende over waarom deze opleiding op dit moment gewenst is. Naast een gesprek over de inhoud van de opleiding worden hier ook de praktische zaken besproken zoals de doorlooptijd van een opleiding, de timing en de tijdsinvestering. Een opleiding volgen kan in werktijd. Dat betekent dat er ook daadwerkelijk tijd gemaakt kan worden voor ontwikkeling, omdat die bij het werk hoort en dus geen invloed zou moeten hebben op je werkdruk.

 • De aanvraag voor het volgen van een opleiding of training gaat altijd via de leidinggevende en de afdeling Mens & Ontwikkeling;
 • Na akkoord van een leidinggevende kan per e-mail een verzoek ingediend worden bij de afdeling Mens & Ontwikkeling met alle gegevens over de te volgen opleiding;
 • De afdeling Mens & Ontwikkeling stelt een studieovereenkomst op;
 • Pas als de getekende studieovereenkomst retour is bij de afdeling Mens & Ontwikkeling kan er met de opleiding gestart worden;
 • De inschrijving verzorg je zelf;
 • Facturen moeten rechtstreeks naar het opleidingsbedrijf worden gestuurd ter attentie van de leidinggevende;
 • Tijdens de opleiding bespreek je regelmatig de voortgang met je leidinggevende. Bij het behalen van het diploma of certificaat dien je dit document toe te voegen aan je e-dossier in Visma.

Vrij te besteden ontwikkelbudget € 1.000

Iedere medewerker binnen Freia Groep krijgt een vrij te besteden ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit komt naast het toepassen van maatwerk passend bij de individuele opleidingsbehoefte. Dit budget is om een cultuur van continu ontwikkelen te stimuleren. Dit budget is vrij te besteden op voorwaarde dat het zal bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerker. Het staat los van het budget vanuit de STAP-subsidie. Het ontwikkelbudget wordt jaarlijks toegekend en moet in het desbetreffende jaar gebruikt worden. Het kan dus niet worden gespaard, uitbetaald of meegenomen worden naar het nieuwe jaar. Wanneer een medewerker (een deel) van het ontwikkelbudget wil inzetten, bericht hij/zij de leidinggevende en de afdeling Mens & Ontwikkeling hierover per e-mail zodat zij altijd op de hoogte zijn van waar het ontwikkelbudget aan besteed wordt. De factuur moet in .pdf formaat gemaild worden naar finance@freia.nl en worden geadresseerd aan het opleidingsbedrijf waar je werkzaam bent ter attentie van je leidinggevende. Voor het besteden van dit ontwikkelbudget kun je denken aan:

 • korte inhoudelijke trainingen zoals timemanagement, MS Office, agile werken;
 • een masterclass, congres, webinar of netwerkbijeenkomst;
 • interventies om jouw well being of werkgeluk te vergroten zoals een cursus mindfullness, meditatie, retraite, cursus omgaan met stress, assertiviteitstraining etc.;
 • coaching (niet via onze huispsycholoog Fitch, zie hoofdstuk 5.2 van de personeelsgids);
 • vakinhoudelijke opleiding die niet valt onder maatwerk.