Freia

menu

nieuws

TSM Business School en MijnID.nu bieden gezamenlijk MBA Onderwijs aan

Met ingang van 2016 bieden MijnID.nu en TSM Business School gezamenlijk een Executive Onderwijs MBA aan. Met dit traject ligt de weg open voor de academische schoolleider. De opleiding vormt een belangrijke stap naar een hogere onderwijskwaliteit. Het onderwijs is al enige tijd bekend met de academische leerkracht. Met deze term wordt een leerkracht bedoeld met een meer onderzoeksmatige en innovatieve houding. Met het aanbod van TSM en MijnID.nu is nu ook aandacht voor ervaren schoolleiders die hun impact op hun onderwijsomgeving willen vergroten.

Executive MBA in Onderwijs

De Executive Onderwijs MBA is bedoeld voor degene die leiding geeft aan een school waarin onderzoek en innovatie centraal staan. Ze hebben de ambitie om meer strategisch leiding te geven in hun huidige functie, of ze ambiëren een nieuwe functie waarin strategisch leiderschap een grotere rol speelt.

Dit traject bestaat uit twee fasen. Fase 1 is de opleiding Schoolleiders van Betekenis zoals die door MijnID.nu wordt aangeboden. Gediplomeerden kunnen rechtstreeks instromen in fase 2 van TSM. In deze fase staat de verdere leiderschapsontwikkeling centraal. We reiken bedrijfskundige en academische handvatten aan om leiderschapsvraagstukken te analyseren en te werken aan innovatieve onderwijsoplossingen. Deelnemers voeren een Masterproeve uit met een onderwerp dat in overleg met de eigen werkpraktijk is geformuleerd. Zo komt het resultaat van de opleiding direct ten goede aan de eigen organisatie. Verder bevat de opleiding een internationale component om kennis te nemen van alternatieve perspectieven en de eigen vanzelfsprekendheden weer onder ogen te gaan zien.

Permanente inspiratie voor visie en leiderschap met het Academie Permanent programma

Hoe blijft u bij in een wereld die versnelt? Wie vormt uw klankbord voor gedachten en ideeën? Wat is uw kompas om nieuwe kansen te realiseren? U bent op zoek naar uitdaging en inspiratie, kennis en inzichten. Om de actualiteit vanuit verschillende invalshoeken te bezien. Om uw leiderschap verder te ontwikkelen. Uw visie aan te scherpen. Dan heeft u vast Academie […]

De ontwikkeling van
zelfsturende teams

Hoe kan het dat je in je vorige functie een team aanstuurde dat op rolletjes liep en dat je nu te maken hebt met een team dat je alleen maar verwachtingsvol blijft aankijken wanneer je in een vergadering om input vraagt? Wat kun je doen om je team verder te brengen in zelfstandigheid en de […]